Talo Korppolaismäellä

Projektin nimi — Talo Korppolaismäellä
Projektityyppi — Pientalo
Sijainti — Maununtyttärenkatu 28, Turku
Vuosi — Valmistumisvuosi 2015 – 2019
Koko — 260 m2
Suunnittelijat — Jouni Lehtonen, Arkkitehti SAFA & Mikael Mantila, Sisustusarkkitehti SIO

YhteistyökumppanitMikael Mantila, Laawa Oy & Procurum Oy

Hankkeen kuvaus

Pientalo sijaitsee Turussa Korppolaismäellä. Alue on pääasiassa vanhaa pientaloaluetta, jonka ympärillä kaupunki on tiivistynyt nopeasti. Rakennettu lähiympäristö on hyvin vaihtelevaa värityksen, materiaalien ja kattomuotojen suhteen.
Tontti sijaitsee keskellä jo rakennettua tiivistä asuinaluetta, joten se on muiden rakennusten ympäröimä. Ympärillä sijaitsee vaihtelevasti niin uusia kuin vanhoja omakotitaloja sekä pienkerrostalojakin.

Talo on moderni kaupunkiympäristön pientalo, joka täydennysrakentamisena tiivistää kaupunkirakennetta. Rakennusta suunniteltaessa päädyimme kaavasta poiketen asuinrakennuksessa kaksikerroksiseen ratkaisuun. Näin saimme luotua rakennukselle suojaisan atriumpihan, jonka yhteyteen asuinrakennuksen tilat avattiin. kaksikerroksinen osa antaa samalla näkösuojaa naapurissa sijaitsevien pienkerrostalojen suuntaan.
Ympärillä sijaitsevaan kaupunkitilaan rakennus näyttäytyy tarkoituksen mukaisesti suljettuna. Toisen kerroksen kattoterassilta aukeavat näkymät rakennettuun lähiympäristöön sekä Pitkäsalmen yli Hirvensaloon.

Rakennusmateriaaleja ja rakenteita suunnitellessa on kiinnitetty huomiota kestävään kehitykseen, valitsemalla mahdollisimman pitkäikäisiä, ekologisia ja energiatehokkaita rakenteita ja materiaaleja. Pääjulkisivumateriaaliksi valikoitui tiili, osittain koska tiiltä oli ansiokkaasti käytetty lähiympäristön tyylikkäissä rakennuksissa. Tiilijulkisivu on myös pitkäikäinen, laadukas ja varma ratkaisu. Atriumpihalle avautuviin seinäpintoihin valikoitiin lämpimiä puupintoja kontrastina tummalle tiilijulkisivulle. Pääsisäänkäynnin läheisyyteen sekä saunarakennuksen seiniin valittiin kaunis paanupinta.

Yhteistyö rakennuttajapariskunnan kanssa oli hyvin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Detaljiikaltaan hyvin vaativassa kohteessa urakoitsija suoriutui hienosti.
Omaleimainen moderni pientalo korostaa alueen monipuolista rakennuskantaa. Hyvä täydennysrakentaminen kehittää alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta.

Project name — Korppolaismäki quadrangle house
Typology — Detached house
Location — Maununtyttärenkatu 28, Turku
Year — Completion 2015 – 2019
Size — 260 m2
Design team — Jouni Lehtonen, Architect SAFA & Mikael Mantila, Interior Architect SIO

CollaboratorsMikael Mantila, Laawa Oy & Procurum Oy

Project description

The quadrangle house is located in Korppolaismäki, Turku. The area is mainly an old family house area. The surrounding city is rapidly condensing. The built environment is very variable in terms of color, materials and roof shapes. The plot is located in the middle of a dense residential area, so it is surrounded by other buildings. The house is surrounded by old and new detached houses and small apartment buildings.

The quadrangle house is a modern town house, which as a complementary building, condenses the city structure. When designing the building, we came up with a solution where the residential building was built on two floors, different from the town plan. This allowed us to create a sheltered atrium courtyard where the family house premises was mainly opened. The two-storeyed part also provides visibility in the direction of small apartment buildings in the neighborhood. The building appears intentionally enclosed in a surrounding urban space. The second floor roof terrace overlooks the built environment and over Pitkäsalmi to Hirvensalo.

When designing building materials and structures, attention was paid to sustainable development by choosing structures and materials that are as long-lasting as possible, ecological and energy-efficient. Brick was selected as the main façade material partly because the brick was deservedly used in stylish buildings in the surrounding area.
Brick façade is also a durable, high quality and reliable solution. Warm wood surfaces were selected for the walls facing the atrium courtyard in contrast to the dark brick façade. A beautiful wood shingle was chosen to the wall near the main entrance and to the walls of the sauna building.

Working with the client couple was very interesting and rewarding. The contractor performed well with highly demanding details. The distinctive modern detached house emphasizes the diverse building stock of the area. Good refurbishment will enhance the vitality and attractiveness of the area.