UPK1a

Projektin nimi — Pientalo UPK1a
Projektityyppi — Pientalo
Sijainti — Uudenpellonkatu 1 a, Turku
Vuosi — Valmistumisvuosi 2012 – 2014
Koko — 160 m2
Suunnittelijat — Jouni Lehtonen, Arkkitehti SAFA / Joonas Kanerva, Arkkitehti SAFA

Project name — Family house UPK1a
Typology — Detached house
Location — Uudenpellonkatu 1 a, Turku
Year — Completion 2012 – 2014
Size — 160 m2
Design team — Jouni Lehtonen, Architect SAFA / Joonas Kanerva, Architect SAFA

Hankkeen kuvaus

Pientalo UPK1a sijaitsee Turussa Nummenmäellä, joka on pääosin vanhaa puutaloaluetta.
Rakennettu lähiympäristö on hyvin vaihtelevaa värityksen, materiaalien ja kattomuotojen suhteen.
Puutaloalue on tiiviisti rakennettu ja pihat ovat useasti rajattu aidoin.

Lähdimme alusta alkaen suunnittelemaan tontille modernia puutaloa. Tontti osoittautui hyvin pieneksi suhteessa rakennusoikeuteen. Naapuruston rakennukset eivät noudattaneet sävytykseltään tai kattomuodoiltaan mitään selkeää linjaa, joten oli perusteltua suunnitella materiaaleiltaan ja olemukseltaan muista erottuva puutalo. Korttelin kulmauksessa sijaitseva talo saikin hieman erottua joukosta. Rakennuksen piha- ja sisätilat rajattiin aukeamaan pääasiassa sisäpihalle, jonne saatiin luotua oma pienehkö suojainen terassipiha. Toiseen kerrokseen suunniteltiin kattoterassi, josta aukeaa näkymät rakennettuun lähiympäristöön. Julkisivun päämateriaaliksi valikoitui lehtikuusipaneeli, jonka vastakohtana sisäänkäyntien ja ikkunoiden yhteydessä mustaksi maalattu pystyrimoitus.

Rakennuttaja oli hyvin määrätietoinen ja urakoitsijan kanssa toteutus toimi hienosti.
Rakennuksen detaljit on toteutettu ammattitaidolla, jota toivoisi useammin näkevän omakotitalorakentamisen yhteydessä. Omaleimainen moderni puutalo korostaa alueen monipuolista rakennuskantaa. Hyvä täydennysrakentaminen kehittää alueen elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta. Pienikin projekti voi olla hyvää rakentamista ja sitä tämä rakennus esimerkillisesti edustaa.

Project description

Family house UPK1a is located in Nummenmäki, Turku, which is mainly an old wooden house area.
The built environment is very variable in terms of color, materials and roof shapes.
The wooden house area is tightly built and the yards are often surrounded with fences.

From the beginning, we did set our goal to design a modern wooden house. The plot turned out to be very small in relation to the building right. The buildings in the neighborhood did not follow any clear line in terms of colors or roofing, so it was justified to design a wooden house with a distinctive material and character. The house on the corner of the block could stand out from the crowd. The yard and the interior of the building were mainly opened to the courtyard, where a small sheltered patio was created. A rooftop terrace was designed to the second floor, overlooking the built environment. The main material used for the façade was a spruce panel, as opposed to black painted vertical stripes for entrances and windows.

The client was very determined and the execution worked well with the contractor.
The details of the building have been executed with good craftmanship that you would like to see more often in detached houses. The distinctive modern wooden house emphasizes the diverse building stock of the area. Good refurbishment will enhance the vitality and attractiveness of the area. Even a small project can be good construction and this building exemplifies it.